Mokymo linija

Aštanga vinyasa jogos pradininku laikomas išminčius Vamana Rishi. Yra laikoma, kad jis apibendrino šią jogos sistemą savo veikale „Yoga Korunta“, kuriame buvo aprašytos skirtingos pozų sekos, o taip pat unikalūs mokymai apie vinyasa, dristhi, bandhas, mudras. „Yoga Korunta“ tekstas buvo perduotas guru Rama Mohan Brahmachari, kurį jis vėliau perdavė savo mokiniui Šri T. Krishnamacharya, o šis – laikydamasis mokymo perdavimo tradicijos guru parampara – savo mokiniui Šri K. Pattabhi Jois.  1948-2009m. guru Pattabhi Jois mokė Aštanga Jogos Tyrimų Institute (AYRI), ir buvo pripažįstamas didžiausiu aštanga vinyasa jogos autoritetu visame pasaulyje.  Šiuo metu Pattabhi Jois pradėtą veiklą tęsia jo sūnus Manju Jois.

Aštanga jogos įvadas

Kvėpavimo terapijos
kursas